Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2014

5941 5724 420
9094 942e 420
Reposted fromgosiao gosiao viaaniuszka aniuszka

February 15 2014

9988 b1dd 420
Reposted frombazant bazant viamissrenat missrenat
7714 717a 420
Reposted fromfall fall viamissrenat missrenat
5245 b167 420
Reposted fromniub niub viamissrenat missrenat
0786 42a9 420
Reposted fromwhocares whocares viamissrenat missrenat
2003 2ee1 420
Reposted frommandrynkaa mandrynkaa viamissrenat missrenat
6648 8834 420

February 10 2014

6019 5158 420
Reposted bysharkey96czaarnyynjmortensen

December 28 2013

0666 62dd 420

December 24 2013

thedarkamethyst:

patrickandmarcus:

loveistheessenceoflife:

mind-over-reality:

That nigga smooth as shit..

Truuuu

he aint even do shit

it’s the up and down and the bright ass smile at the end boo

Reposted fromMoonTide MoonTide viabanshe banshe
5812 535a
Reposted fromnyaako nyaako viacz3kolada cz3kolada
9007 d741 420
Reposted fromurban-decay urban-decay viakoszmarek koszmarek
0040 9cc2 420

Wybaczajcie sobie.

Udany związek, to 75% starań z obu stron i 25% uczucia. Może to przykre, co mówię, ale zakochanie i gorące, płomienne uczcie stosunkowo szybko mija (do roku czasu) i przechodzi w coś głębszego - dojrzałą miłość, nad którą trzeba solidnie pracować.
Po pierwsze, ważne jest, aby wybaczać sobie rzeczy wypowiedziane w złości i emocjach. Związek to burza emocji i czasami powie się coś za dużo, czego później się żałuje. Uważam, że nie należy wypominać takich rzeczy. Oczywiście istnieje granica, ale tutaj każdy powinien ją ustalić samodzielnie.
Po drugie, najważniejsza jest rozmowa o tych rzeczach, których w sobie nie lubimy. Nawet jeżeli to przykre usłyszeć od ukochanej osoby, co ją w nas drażni, to trzeba starać się to zrozumieć, a nie obrażać się na siebie nawzajem.
Po trzecie, nie starajcie się siebie zmienić, tylko zaakceptujcie swoje wady i siebie takimi, jacy jesteście. Każdy ma wady i zalety i skoro jesteście ze sobą, to bilans na pewno jest dodatni. Ważne jest, aby nie rozpamiętywać złych rzeczy i żeby one nie przesłoniły dobrych. Najważniejsze jest trzeźwo patrzeć na swoje zalety i wady, a nie wyolbrzymiać ich w którąkolwiek ze stron.
A więc wybaczenie, to podstawa udanego związku. Miłość zaczyna się tam, gdzie zaczyna się przebaczenie.

Reposted fromJealousfleur Jealousfleur viatake-care take-care
1694 9d16 420

<3

Reposted fromwheresthefood wheresthefood viakoszmarek koszmarek
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl