Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2013

1337 fac9 420
Reposted fromjustMeee justMeee viaRozaa Rozaa
8502 9689 420
Reposted fromkotowate kotowate viamahoniova mahoniova
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie

November 25 2013

0569 0df5 420
Reposted byiamawinrar iamawinrar

September 28 2013

8338 8fd3 420
I'm already miss you..
Reposted byoliwwmarthaska

September 27 2013

Niedługo kupię sobie dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę do kina, a nocami będę słuchać deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Tak.
Reposted byBilorafallingskybubsonkanietuzapominaniedreamerliveseltulipanowakajciapampamkotficajarekpolskezbawfollow-meslady-na-piaskuloving

August 31 2013

5902 5077
MEOW :<

August 30 2013

0205 37cf 420
Reposted fromClary Clary viakiks kiks
szukam świata
w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— fragment wiersza "***" Jarosława Borszewicza
Reposted fromxalchemic xalchemic viavstane vstane
4324 c43b 420
Reposted fromLittleMissPipedreams LittleMissPipedreams viatoc toc
- Monogamia - rzucił sucho. - Jesteś ze mną i tylko ze mną. Każdy, kto cię dotknie, zginie.
- A jeśli przypadkiem na kogoś wpadnę?
— Ilona Andrews
Reposted frominpassing inpassing viakiks kiks
6284 fb98 420

popcorn-eulogy:

The central and peripheral nervous system of a human being. Deep down, we’re all spaghetti monsters… made in the image if the #FSM himself. Being too humble, he prefers it to be hidden deep within us. LOL :)

Reposted frombwana bwana viaraspberryjam raspberryjam
Badania dowiodły, że szczęścia nie daje miłość, bogactwo czy władza, tylko
dążenie do nieosiągalnych celów: a czymże jest dieta, jeśli nie tym? 
— Dziennik Bridget Jones
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viakiks kiks
Wybacz. Dzisiaj stosuję wzory skróconego myślenia.
— Trudno.
Reposted fromnattaly nattaly vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
5788 4d1d 420
Reposted frommagnes magnes viachudazupa chudazupa
9386 c787 420
so adorable <3
Reposted fromhogwarts hogwarts
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl